Skip to content

Steun ons

Donatieformulier voor bedrijven

Wilt u uw banner op onze site? Geef ons graag een gift.

Geld donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer:
NL91 RABO 0156 4973 44
t.n.v. Stichting O.P.A.

Kinderboerderij De Kleine Weide
Dam 20 a
1613 AL Grootebroek
KvK 37155523

Contactpersoon: John De Haan
john@kinderboerderij-dekleineweide.nl
06 11859922
Na de donatie kunt u deze overeenkomst naar de Belastingdienst sturen:

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling?

Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

ideal_logo-wit2

U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:

  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
  • een vereniging
  • een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

U kunt een gift op twee manieren doen:

als periodieke gift
U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.

als gewone gift
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Gift
aan:

ANBI

Culturele ANBI

Vereniging

Steunstichting SBBI

U doet een periodieke gift

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Niet Aftrekbaar

U doet een gewone gift

Aftrekbaar

Aftrekbaar

Niet Aftrekbaar

Aftrekbaar

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen.
    U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Gewone gift

Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Bijvoorbeeld omdat u eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.

“O.P.A. zoekt OUD papier lopers. Hoe meer papa’s en mama’s zich opgeven hiervoor, hoe minder je hoeft te lopen in het jaar. Gaat om de dinsdag avond, 19:00 uur tot 21:00 en vrijdag zelfde tijd. Zonder dit geld wat we hier mee verdienen, kunnen we de boerderij niet meer betalen. En ook de dieren in de school.”